Disclaimer

Disclaimer
 

Messageinabottle.eu is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. 

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Messageinabottle.eu streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Messageinabottle.eu  geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van Flessenpost.nl kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publikaties op de website. Messageinabottle.eu aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Messageinabottle.eu op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens of afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Messageinabottle.eu

Hoewel Messageinabottle.eu ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Messageinabottle.eu geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Messageinabottle.eu wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde. Voor vragen dient u contact op te nemen met de beheerder van deze site. 

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Messageinabottle.eu geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Messageinabottle.eu een invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Messageinabottle.eu niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

 

Messageinabottle.eu
Merwedeweg 29
2953XK, Alblasserdam

+31(0)681534575
info@messageinabottle.eu

 

95.170.74.144
Om je zo goed mogelijk te informeren gebruikt Message in a bottle cookies op haar websites. Door op 'Accepteer cookies' te klikken of door deze website verder te bezoeken ga je akkoord met het plaatsen van cookies.