Copyright

1- Copyright

Wij zijn trots en zuinig op ons leuke merk dat we door de jaren heen met veel inzet en passie hebben opgebouwd. Om dat wat we met zoveel energie hebben opgebouwd te beschermen tegen oneigenlijk gebruik, zijn er heldere en concrete afspraken gemaakt over het gebruik van de naam Messageinabottle.eu, ons logo, afbeeldingen en producten. Messageinabottle.eu staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

2- Gebruik door derden

Wij vragen daarom iedere privé persoon, organisatie of bedrijf die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Messageinabottle.eu vooraf contact op te nemen met Messageinabottle.eu. Per verzoek wordt een afweging gemaakt of er toestemming wordt gegeven.

In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Messageinabottle.eu, zal Messageinabottle.eu zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Messageinabottle.eu voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits Messageinabottle.eu daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

3- Content op de website

Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Messageinabottle.euen worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Messageinabottle.eu behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met: 

Messageinabottle.eu
Hoofdweg 37
1175 KL  Lijnden (NH) 
Nederland

Tel : + 31(0)625428948
info@messageinabottle.eu

95.170.74.144
Om je zo goed mogelijk te informeren gebruikt Message in a bottle cookies op haar websites. Door op 'Accepteer cookies' te klikken of door deze website verder te bezoeken ga je akkoord met het plaatsen van cookies.